Θεόδωρος Αργουδέλης: Το γυαλί λειτουργεί ως αποτελεσματικό εμπόδιο στη διάδοση του ήχου

Ο Θεόδωρος Αργουδέλης, Διπλ. Μηχανολόγος – Μηχανικός, CEO ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ, Σύμβουλος Ηχομόνωσης & Ακουστικής, μιλά στο Glass Forum για τις ηχομονωτικές ιδιότητες του γυαλιού και τη σημασία της μείωσης του θορύβου για την ευεξία των ενοίκων.
Συνέντευξη στην Αλεξία Καλογεροπούλου

Κύριε Αργουδέλη, σε έναν κόσμο που οι θόρυβοι διαρκώς αυξάνονται, γιατί είναι σημαντικό τα κτίρια να έχουν ηχομόνωση και πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό;

Η ηχομόνωση είναι σημαντική για πολλούς λόγους. Κάποιοι από αυτούς είναι άμεσα προφανείς, όπως είναι για παράδειγμα η διασφάλιση της ποιότητας ζωής σε οποιονδήποτε χώρο διαβιούν ή εργάζονται οι άνθρωποι, όπου με την επαρκή ηχομόνωση προσφέρεται ένα ήρεμο περιβάλλον χωρίς θόρυβο.

Άλλοι είναι λιγότερο εμφανείς, όπως η εξασφάλιση της σωματικής και ψυχικής υγείας. Πολλές μελέτες ανά τον κόσμο δείχνουν πως η έκθεση σε περιβάλλοντα συνεχούς θορύβου μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, όπως το άγχος, οι αϋπνίες, η υπέρταση και η αύξηση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων.

Στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, για το πώς μπορεί να ηχομονωθεί ένα κτίριο, μπορώ επιγραμματικά να σας απαντήσω πως όλα ξεκινούν με τη σωστή μελέτη ηχομόνωσης. Εκεί καταγράφονται οι ανάγκες, εντοπίζονται τα προβλήματα και δίνονται λύσεις για την εξασφάλιση της απαιτούμενης από τον νόμο ηχομονωτικής ικανότητας των στοιχείων που το αποτελούν. Ακόμα, με την εφαρμογή ενός συνδυασμού εξειδικευμένων δομικών υλικών, αρχιτεκτονικών και μηχανολογικών τεχνικών (π.χ. ηχοπετάσματα, ηχοπαγιδευτικές διατάξεις κ.ά.) εξασφαλίζεται ένα ήσυχο και άνετο περιβάλλον εντός του κτιρίου.

Ποια είναι η διαδικασία και σε ποιο βαθμό μειώνεται ο θόρυβος;

Η διαδικασία ηχομόνωσης περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων για τον έλεγχο του θορύβου και τη μείωσή του στο εσωτερικό του κτιρίου. Η μεθοδολογία δε διαφέρει αναλόγως με το αν το κτίριο είναι νέο ή υφιστάμενο και επισκευάζεται.

Όπως ήδη ανέφερα, η σωστή μελέτη ηχομόνωσης είναι εξέχουσας σημασίας, καθώς μέρος αυτής περιλαμβάνει την αξιολόγηση του υφιστάμενου θορύβου και προσδιορισμού των πηγών του. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ηχομετρήσεις αλλά και αξιολόγηση της δομής του κτιρίου. Η χρήση ειδικών οργάνων, προγραμμάτων και η εμπειρία του μηχανικού που εκπονεί τη μελέτη ηχομόνωσης είναι κομβικής σημασίας στο στάδιο αυτό.

Στη συνέχεια, και αφού έχουν συζητηθεί οι προτεινόμενες από τη μελέτη επεμβάσεις, ακολουθεί η εφαρμογή των εξειδικευμένων δομικών υλικών και συστημάτων υψηλών προδιαγραφών, σαν αυτά που κατασκευάζει η εταιρεία μας. Και σε αυτό το στάδιο, είναι σημαντική η επίβλεψη από ακουστικό μηχανικό, καθώς έτσι διασφαλίζεται η πιστή εφαρμογή του σχεδιασμού που έχει προκύψει, μειώνοντας την πιθανότητα για ανεπιθύμητα λάθη εφαρμογής (π.χ. ηχογέφυρες). Με το τέλος της κατασκευής, θα πρέπει να διεξαχθούν με κατάλληλο εξοπλισμό εκ νέου ηχομετρήσεις, για την επιβεβαίωση της ορθότητας της εφαρμογής και της τήρησης των ορίων της νομοθεσίας.

Η ποσοτική μείωση του θορύβου που ρωτάτε, είναι ένα πολυπαραγοντικό θέμα που εξαρτάται από τα υλικά, τον σχεδιασμό, το κόστος και την εγκατάσταση, αλλά με την κατάλληλη προσέγγιση μπορεί να επιτευχθεί σημαντικότατη μείωση.

Ποιος είναι ο ρόλος του γυαλιού στην ηχομείωση ενός κτιρίου;

Το γυαλί λόγω της πυκνότητάς του και της σταθερότητάς του λειτουργεί ως αποτελεσματικό εμπόδιο στη διάδοση του ήχου μεταξύ δύο χώρων ή μεταξύ του χώρου και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η επιφανειακή του μάζα είναι αρκετά μεγάλη σε σύγκριση με άλλα κοινά υλικά και ικανή να εμποδίσει μέρος της ηχητικής ενέργειας να περάσει από αυτό, εξασφαλίζοντας έτσι τη μείωση του ηχητικού κύματος που εισέρχεται στον χώρο ενδιαφέροντος.

Πρακτικά το γυαλί, ως ηχομονωτικό υλικό, λειτουργεί αξιοποιώντας δύο βασικές φυσικές αρχές. Αφενός ανακλά μέρος του ηχητικού κύματος που φτάνει σε αυτό πίσω στην πηγή από όπου προήρθε και αφετέρου απορροφά, όπως εξήγησα, μέρος της ενέργειας του κύματος μέσα στη μάζα του, ενέργεια η οποία τελικά μετατρέπεται σε θερμότητα.

Πώς μπορούμε να επιτύχουμε βελτίωση της ηχομονωτικής ικανότητας ενός γυάλινου στοιχείου;

Απαιτείται ένας συνδυασμός πραγμάτων. Μπορούμε να βελτιώσουμε την ηχομόνωσή του, για παράδειγμα, απλά αυξάνοντας το πάχος του. Άλλες λύσεις είναι η αξιοποίηση της διαστρωμάτωσης με χρήση διπλών ή τριπλών κρυστάλλων με τα ενδιάμεσα κενά να σφραγίζονται με αδρανές αέριο, συστήματα που προσφέρουν γενικά εξαιρετική ηχομόνωση. Μπορεί ακόμα να συνδυαστούν διαφορετικά πάχη & διάκενα μεταξύ αυτών των κρυστάλλων. Τέλος, υπάρχουν μέθοδοι όπου σε κρύσταλλα εφαρμόζεται ειδική διαφανής ηχομονωτική μεμβράνη που βελτιώνει την ηχομόνωση. Ωστόσο, κρίνοντας βάσει των εφαρμογών που επιλύουμε στην ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ, η σύνθεση των παραπάνω μεθόδων και η κατάλληλη επιλογή ηχομονωτικών κρυστάλλων, είναι ένα αντικείμενο αρκετά σύνθετο που απαιτεί εμπειρία και εξειδίκευση.

Υπάρχει τρόπος να προβλεφθεί η ηχομονωτική ικανότητα των στοιχείων αυτών;

Ασφαλώς. Αρχικά οι κατασκευαστές θα πρέπει να διεξάγουν κατάλληλες δοκιμές στο εργαστήριο και να εκδίδουν πιστοποιητικά από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους φορείς, σχετικά με την αναμενόμενη ηχομονωτική ικανότητα των στοιχείων.

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένα υπολογιστικά προγράμματα. Μερικά από αυτά που χρησιμοποιεί καθημερινά η ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ, έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν με μεγάλη ακρίβεια σύνθετες διαστρωματώσεις με εναλλαγές τύπων κρυστάλλων και διαφορετικά διάκενα. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται εξαιρετικής ακρίβειας πρόβλεψη της ηχομονωτικής ικανότητας διαφόρων σύνθετων γυάλινων στοιχείων, κάτι που είναι εξαιρετικά βοηθητικό για τον μελετητή του έργου.

Δείτε περισσότερα για τις ηχομονωτικές ιδιότητες του γυαλιού: https://www.youtube.com/shorts/PRjYbtyFfSU

Ο Θεόδωρος Αργουδέλης ασχολείται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένης σειράς προϊόντων και λύσεων ακουστικής σε έργα σε όλο τον κόσμο. Η συνεχής ενασχόληση με τον τομέα της Ακουστικής, Θορύβου & Ελέγχου Κραδασμών από το 1979, έχει προσφέρει πολυάριθμες εμπειρίες έργων & παροχής λύσεων στους παραπάνω τομείς. Είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής ΕΛ.ΙΝ.Α..

Με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας ως βασικό στοιχείο, η εταιρεία ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ προσφέρει ουσιαστικές και αποτελεσματικές λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών ελέγχου Ακουστικής, Θορύβου & Δονήσεων.