Συνέδριο

Αρχική Θεματολογία

Αγορά – Μέλλον

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εξέλιξη – Τεχνολογία – Καινοτομία

Νέα προϊόντα & Εφαρμογές

Έρευνα & Ανάπτυξη

Αρχιτεκτονικές Τάσεις

Έργα & Συντελεστές

Θέματα που θα προκύψουν από την επιτροπή συνεδρίου & ανοιχτό διάλογο