Συνέδριο

Πρακτικά

1ος Κύκλος

05.11

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΡΩΙ

05.11

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ

 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Έργα & Συντελεστές

Χορηγός Ενότητας
VLAVIANOS GLASS

Σειρά παρουσίασης έργων από αρχιτέκτονες – μηχανικούς, case studies, όπου το γυαλί έχει
πρωταγωνιστικό ρόλο, εξυπηρετώντας την τάση για περισσότερο φως, με ασφάλεια και ποιότητα ζωής.

Συντονιστές:

Σωκράτης Ξανθόπουλος, CEO Energy Marketing – Οργανωτής
Γιάννης Βλαβιανός, CEO VLAVIANOS GLASS