Συνέδριο

Πρακτικά

1ος Κύκλος

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Εξέλιξη – Τεχνολογία – Καινοτομία

Χορηγός Ενότητας
KIRIAKIDIS GLASS

Environmental stewardship in action
Erion Sico, Architectural Design Manager,GUARDIAN GLASS
Onur Erturk
, Sector Manager Commercial & Specialties, GUARDIAN GLASS