Συνέδριο

Πρακτικά

1ος Κύκλος

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Εξέλιξη – Τεχνολογία – Καινοτομία

Χορηγός Ενότητας
KIRIAKIDIS GLASS

Υαλώσεις και ενεργειακή συμπεριφορά κτιρίου – Εθνικοί κανονισμοί και τεχνικές οδηγίες
Κωνσταντίνος Λάσκος, Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών, Σύμβουλος ενεργειακού σχεδιασμού και εξοικονόμησης ενέργειας