Συνέδριο

Πρακτικά

1ος Κύκλος

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Εξέλιξη – Τεχνολογία – Καινοτομία

Χορηγός Ενότητας
KIRIAKIDIS GLASS

Ιστορική εξέλιξη στην εφαρμογή του γυαλιού στο κτίριο διαχρονικά
Χαράλαμπος Κυριακίδης, CEO KIRIAKIDIS GLASS