Συνέδριο

Πρακτικά

1ος Κύκλος

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Εξέλιξη – Τεχνολογία – Καινοτομία

Χορηγός Ενότητας
KIRIAKIDIS GLASS

Η ΤΟΤΕΕ «Υαλοπίνακες Ασφαλείας» & ο ρόλος του ΤΕΕ στη συγγραφή τεχνικών κειμένων
Γεώργιος Παπαδάκος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιμελητής της ΕΕΕ Υποδομών Ποιότητας του ΤΕΕ