Συνέδριο

Πρακτικά

1ος Κύκλος

04.11

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ

04.11

ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Εξέλιξη – Τεχνολογία – Καινοτομία

Χορηγός Ενότητας
KIRIAKIDIS GLASS

Ομιλίες, που σκοπό έχουν να αναδείξουν τις τεχνολογικές εξελίξεις, που επηρεάζουν τη λειτουργία του μελετητή, του παραγωγού υλικών, της τεχνικής εταιρίας, των υαλοτεχνιτών.

Συντονιστής:

Δρ. Γιώργος Ηλιάδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, ilicon