Συνέδριο

Πρακτικά

1ος Κύκλος

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Γυαλί και Βιώσιμη ανάπτυξη

Χορηγός Ενότητας
PAP SAFETY GLASS

Το ανθρακικό αποτύπωμα σε επίπεδο κύκλου ζωής
Sandra Bär, Dipl.-Ing. TU-Munich / LEED AP BD+C / WELL AP / DGNB Consultant, Managing Director Beyond Sustainability