Συνέδριο

Πρακτικά

1ος Κύκλος

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Γυαλί και Βιώσιμη ανάπτυξη

Χορηγός Ενότητας
PAP SAFETY GLASS

Η Saint-Gobain για τη βιωσιμότητα
Marion Portenseigne, Specification Director – BU Glass Façade, SAINT-GOBAIN GLASS