Συνέδριο

Πρακτικά

1ος Κύκλος

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Γυαλί και Βιώσιμη ανάπτυξη

Χορηγός Ενότητας
PAP SAFETY GLASS

Γυαλί και Βιωσιμότητα
Άρης Κολιόπουλος, Senior Sustainability Consultant, DCarbon