Συνέδριο

Πρακτικά

1ος Κύκλος

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Γυαλί και Βιώσιμη ανάπτυξη

Χορηγός Ενότητας
PAP SAFETY GLASS

Η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης
Angelos Entmons, Senior Sustainability Manager, MSc in Energy / MBA / LEED AP BD+C & O+M, DIMAND ΑΕ