Συνέδριο

Πρακτικά

1ος Κύκλος

04.11

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΡΩΙ

04.11

ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ

 
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Γυαλί και Βιώσιμη ανάπτυξη

Χορηγός Ενότητας
PAP SAFETY GLASS

Ομιλίες, που σκοπό έχουν να απαντήσουν στο ερώτημα, πώς οι επιχειρήσεις του κλάδου θα ανταποκριθούν στις ραγδαία αυξανόμενες ανάγκες της αρχιτεκτονικής και των πελατών για βιώσιμες κατασκευές.

Συντονιστές:

Δρ. Γιώργος Ηλιάδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, ilicon
Ζάχος Μπέλλος, Υπεύθυνος Τμήματος Μηχανικών PAP SAFETY GLASS