Συνέδριο

Πρακτικά

1ος Κύκλος

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Το μέλλον της αγοράς & των κατασκευών

Χορηγός Ενότητας
VASGLASS

Ερωτήσεις – Συζήτηση