Συνέδριο

Πρακτικά

1ος Κύκλος

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Το μέλλον της αγοράς & των κατασκευών

Χορηγός Ενότητας
VASGLASS

Ο τεχνικός κόσμος, οι τομείς ακινήτων και κατασκευών, αλλάζουν στη βάση της ψηφιοποίησης και της Ανθεκτικότητας
Γιώργος Στασινός, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας