Συνέδριο

Πρακτικά

1ος Κύκλος

04.11

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΡΩΙ

04.11

ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ

 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Το μέλλον της αγοράς & των κατασκευών

Χορηγός Ενότητας
VASGLASS

Ομιλίες, που σκοπό έχουν την πρόβλεψη της διεθνούς και ελληνικής αγοράς γενικά αλλά και ειδικότερα
στον κατασκευαστικό κλάδο.

Συντονιστής:

Σωκράτης Ξανθόπουλος, CEO Energy Marketing – Οργανωτής