Συνέδριο

Πρακτικά

1ος Κύκλος

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Γυαλί & Αρχιτεκτονική / Τάσεις

Χορηγός Ενότητας
VASGLASS

Σπύρος Κλείσσας, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Partner Georges Batzios Architects