Συνέδριο

Πρακτικά

1ος Κύκλος

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Γυαλί & Αρχιτεκτονική / Τάσεις

Χορηγός Ενότητας
VASGLASS

Professor James O’Callaghan, FREng CEng BEng FIStructE MHKIE, Founding Director, Eckersley O’Callaghan