Συνέδριο

Πρακτικά

1ος Κύκλος

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Γυαλί & Αρχιτεκτονική / Τάσεις

Χορηγός Ενότητας
VASGLASS

Δρ. Γιώργος Ηλιάδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, ilicon