Συνέδριο

Πρακτικά

1ος Κύκλος

03.11

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ

03.11

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Γυαλί & Αρχιτεκτονική / Τάσεις

Χορηγός Ενότητας
VASGLASS

Συζήτηση ανάμεσα σε αρχιτέκτονες, κατασκευαστές έργων και επαγγελματίες του γυαλιού, με στόχο την ανάδειξη των αρχιτεκτονικών τάσεων και αναγκών σε σχέση  με το γυαλί.

Συντονιστές:

Δρ. Γιώργος Ηλιάδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, ilicon
Σπύρος Καλήγυρος, Commercial Director VASGLASS