Πράσινα πιστοποιητικά κτιρίων:

Γιατί είναι σημαντικά;

Όλο και περισσότεροι κατασκευαστές, αρχιτέκτονες, developers και ιδιοκτήτες ακινήτων επιδιώκουν πράσινη πιστοποίηση για τα κτίριά τους. Είναι στ΄αλήθεια τόσο σημαντική;

Ο κατασκευαστικός κλάδος βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσπάθειας για βιωσιμότητα. Είτε μέσω των ενσωματωμένων εκπομπών που παράγονται κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της κατασκευής, είτε μέσω των λειτουργικών ρύπων μετά τη χρήση ενός κτιρίου, το δομημένο περιβάλλον έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κλιματική κρίση.

Ωστόσο, η ζήτηση για νέες υποδομές συνεχίζει να αυξάνεται, ακολουθώντας τις ανάγκες του πληθυσμού. Υπολογίζεται ότι τα τρία τέταρτα των υποδομών που θα υπάρχουν το 2050 δεν έχουν ακόμη κατασκευαστεί, που σημαίνει ότι ο κατασκευαστικός τομέας θα πρέπει να εργαστεί σκληρά για να υιοθετήσει βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και προσεγγίσεις, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των μηδενικών εκπομπών στον κλάδο.

Καινοτομίες στον τομέα των κατασκευών, όπως η χρήση πιστοποιημένων πρώτων υλών και η ανακύκλωση, συμβάλλουν αδιαμφισβήτητα στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατασκευαστικής βιομηχανίας, ωστόσο είναι αναγκαίο να γίνουν ακόμα περισσότερα. Σε μια προσπάθεια προώθησης βιώσιμων οικοδομικών πρακτικών και βελτίωσης της ευθυγράμμισης του κτιριακού τομέα στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που ορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη, διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν καθιερώσει πιστοποιήσεις βιώσιμων κτιρίων.

Τι είναι η πιστοποίηση βιώσιμων κτιρίων;

Οι πιστοποιήσεις βιώσιμων κτιρίων είναι συστήματα αξιολόγησης και αποτίμησης της αειφόρου δόμησης και κατασκευής, που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, της βιωσιμότητας και της ενεργειακής απόδοσης ενός έργου, βάσει της οποίας κατατάσσεται σε μια βαθμίδα. Οι πιστοποιήσεις δεν είναι, ασφαλώς, κάτι καινούργιο, αφού εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1980. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η δημοτικότητά τους έχει αυξηθεί, κυρίως λόγω της ατζέντας 2030 και των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) και των πιέσεων που δέχονται οι επιχειρήσεις να ενσωματώσουν δράσεις και πολιτικές προς το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG). Τα γνωστότερα σχήματα πιστοποίησης, καθένα από τα οποία δίνει έμφαση σε συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, είναι τα LEED (ΗΠΑ), Well (ΗΠΑ), BREEAM (Βρετανία), DGNB (Γερμανία), HQE (Γαλλία), Green Star (Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία) και CASBEE (Ιαπωνία). Στη χώρα μας υπάρχουν πιστοποιημένα κτίρια, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε μέχρι την κατάκτηση του στόχου για μηδενική εκπομπή αερίων.

Γιατί είναι σημαντική η πιστοποίηση βιώσιμων κτιρίων;

Η πιστοποίηση βιώσιμων κτιρίων συνοδεύεται από σημαντικά οφέλη τόσο για τους κατασκευαστές όσο και για τους developers και τους ιδιοκτήτες, όπως:

  1. Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Όπως αναφέρθηκε ήδη, το δομημένο περιβάλλον, από την κατασκευή μέχρι τη λειτουργία του, συνεισφέρει σημαντικά στην εκπομπή αερίων. Προκειμένου να λάβουν τα κτίρια πιστοποίηση, θα πρέπει να τηρούν αυστηρές προϋποθέσεις, τόσο όσον αφορά την κατασκευή όσο και τη λειτουργία τους σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Κατά συνέπεια, η πιστοποίηση εξασφαλίζει εκ των πραγμάτων τη μείωση των εκπομπών αερίων και την αειφορία του κτιρίου. Πέρα από τα περιβαλλοντικά οφέλη, η πιστοποίηση βοηθά στην επιδίωξη των στόχων ESG των επιχειρήσεων και ενισχύει την εικόνα τους στους υπαρκτούς και δυνητικούς πελάτες που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα.

  1. Μεγαλύτερη ορατότητα για τις εταιρείες που προωθούν τη βιωσιμότητα

Όλο και περισσότεροι καταναλωτές και εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για τη βιωσιμότητα και προτιμούν τη συνεργασία με εταιρείες που αποδεδειγμένα αναλαμβάνουν δράση για την προστασία του περιβάλλοντος. Η επιδίωξη της πράσινης πιστοποίησης για ένα νέο έργο ή μια ήδη υπάρχουσα δομή, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να δείξει μια εταιρεία τη δέσμευσή της για την αειφορία.

  1. Αύξηση της αξίας των ακινήτων

Τα κτίρια με πράσινη πιστοποίηση έχουν μεγαλύτερη ζήτηση, η οποία αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Έρευνες που αφορούν την πιστοποίηση BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) έδειξαν κατά μέσο όρο 20,6% υψηλότερη κεφαλαιουχική αξία των κτιρίων σε σχέση με όσα δεν είχαν πιστοποίηση. Αυτό με τη σειρά του επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ακινήτων να χρεώνουν υψηλότερα ποσοστά μίσθωσης ή να πετύχουν υψηλότερη τιμή πώλησης. Επιπλέον, οι βιώσιμες πρακτικές επιδρούν σημαντικά στην ευεξία και την υγεία των χρηστών του κτιρίου, αυξάνοντας περαιτέρω την αξία του.

  1. Εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας και συντήρησης

Πολλά σχήματα πιστοποίησης βιώσιμων κτιρίων εξετάζουν τις λειτουργικές εκπομπές ενός κτιρίου, καθώς και το ενσωματωμένο αποτύπωμα άνθρακα, που σημαίνει ότι το έργο θα αξιολογηθεί και για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του, όπως είναι η κατανάλωση ενέργειας και η χρήση νερού, αλλά και οι απαιτήσεις για τη συντήρησή του. Για τους κατασκευαστές και τους ιδιοκτήτες ακινήτων, αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία και η συντήρηση των πιστοποιημένων κτιρίων κοστίζει λιγότερο. Έτσι, μπορεί η διαδικασία πιστοποίησης βιώσιμου κτιρίου να απαιτεί, πιθανόν, περισσότερα έξοδα αρχικά, καθώς οι φιλικές προς το περιβάλλον εγκαταστάσεις και οι απαιτούμενες βελτιστοποιήσεις είναι συχνά πιο δαπανηρές, ωστόσο, μακροπρόθεσμα, αποτελεί μια επένδυση με σημαντικές αποδόσεις.