Ποιες είναι οι τάσεις στην αγορά γυαλιού το 2024

Αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις για τη χώρα μας, παρά τις κρίσιμες συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη.

Κρίσιμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με την Glass for Europe, καθώς τα κράτη μέλη αναμένεται να εφαρμόσουν πιο εντατικά τη νομοθεσία για την Πράσινη Συμφωνία και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα προετοιμαστούν για να επιτύχουν τον στόχο μείωσης του CO2 κατά 55% που έχει τεθεί έως το 2030.

Ταυτόχρονα, η Ευρώπη θα παραμείνει πιθανότατα αντιμέτωπη με επαναλαμβανόμενες ακραίες και αντίξοες κλιματικές συνθήκες, με τη συνεχόμενη ενεργειακή πρόκληση, τον φόβο επέκτασης των εστιών πολέμου και έναν αυξανόμενο ανταγωνισμό από το εξωτερικό, που ασκεί πίεση στη βιομηχανία και την οικονομία της Ευρώπης.

Στα καλά νέα, στην Ελλάδα, η αυξημένη ζήτηση σε βιώσιμα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, αναμένεται να δώσει ώθηση στην αγορά γυαλιού, ακολουθώντας τις αισιόδοξες προβλέψεις για την ελληνική οικονομία το 2024 στον τομέα των κατασκευών. Οι αυστηροί κανονισμοί που προωθούν τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον δομικών υλικών, οδηγούν στην επιλογή του γυαλιού, χάρη στην ιδιότητά του να ανακυκλώνεται και να εξοικονομεί ενέργεια με την κατάλληλη επεξεργασία.

Επιπλέον, η αυξανόμενη τάση για διαφανή και αισθητικά ευχάριστα κτίρια ενισχύει την ανάπτυξη της αγοράς, με τις τεχνολογικές εξελίξεις όσον αφορά την κατασκευή γυαλιού να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς οδηγούν στην παραγωγή καινοτόμων και υψηλής απόδοσης υαλοπινάκων, που μπορούν να ανταποκριθούν ακόμα και στις μεγαλύτερες απαιτήσεις αρχιτεκτόνων και ιδιωτών.

Καθώς οι προτιμήσεις των καταναλωτών μετατοπίζονται προς εξατομικευμένα και οπτικά ελκυστικά προϊόντα, τα επόμενα χρόνια αναμένεται να έχουν ιδιαίτερη ζήτηση οι ειδικοί υαλοπίνακες, που επιτρέπουν τη δημιουργία περίπλοκων σχημάτων και μεγεθών ή/και έχουν επιπλέον ιδιότητες, όπως η προστασία από πυρκαγιά ή από βαλλιστικές επιθέσεις. Τέλος, το ειδικό γυαλί βρίσκει χρήση στην εσωτερική διακόσμηση, καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα αναγκών και αισθητικών παρεμβάσεων.

Πηγές: Glass for Europe, Construction Glass Market Report (imarc)