Πιστοποιήσεις υαλοτεχνικών έργων

Απαραίτητο διαβατήριο για απαιτητικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Τα πιστοποιημένα προϊόντα υαλοπίνακα κερδίζουν τις αγορές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Γράφει ο Γιάννης Νικολιάς,
Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου και R&D της VASGLASS

Οι πιστοποιήσεις που αφορούν τα προϊόντα υαλοπίνακα διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διασφάλιση της ποιότητας, της μέγιστης ασφάλειας και της συμμόρφωσης του προϊόντος στην τρέχουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς που διέπουν την κατασκευή υαλοτεχνικών έργων. Καθώς οι προϋποθέσεις για την ανάληψη έργων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, γίνονται απαιτητικότερες, οι πιστοποιήσεις αποτελούν ένα αναγκαίο προαπαιτούμενο για κάθε κτιριακή κατασκευή. Ειδικά για τις επιχειρήσεις επεξεργασίας υαλοπίνακα που εξάγουν προϊόντα, τα διεθνή πιστοποιητικά είναι απαραίτητο διαβατήριο.

Οι πιστοποιήσεις αποτελούν διακριτικό χαρακτηριστικό της ποιότητας, της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των προϊόντων υαλοπίνακα. Επιπλέον, διασφαλίζουν την αναγνώριση ότι τα προϊόντα πληρούν υψηλές προδιαγραφές και απαιτήσεις που καθορίζουν οργανισμοί και κανονισμοί της βιομηχανίας, ώστε να επιτύχουν μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο και στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι πιστοποιήσεις, επιπλέον, ενισχύουν τον ανταγωνισμό στην αγορά και προάγουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Τέλος, μπορούν να υποδεικνύουν ότι τα προϊόντα υαλοπίνακα έχουν κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες ή υλικά και, το κυριότερο, συμβάλλουν στην ενεργειακή εξοικονόμηση.

Σεβόμενη τα παραπάνω, η VASGLASS, σε συμμόρφωση με τους νέους Ευρωπαϊκούς, Αμερικάνικους και Καναδέζικους Κανονισμούς, κατέχει ένα πλήρες τεκμηριωμένο σύστημα FPC και η πιστοποίησή της επεκτείνεται σε διάφορες μορφές υαλοπίνακα, συμπεριλαμβανομένων των θερμικά επεξεργασμένων (Tempered, Heat Strengthened), πολυστρωμματικών (Laminated) και μονωτικών (Insulated) υαλοπινάκων.

Τα πρότυπα πιστοποίησης για τους θερμικά επεξεργασμένους υαλοπίνακες περιλαμβάνουν τα EN 12150, EN 1863 στην Ευρώπη, το ASTM C1048/ANSI Z97.1/CPSC 16 CFR 1201 στις Ηνωμένες Πολιτείες και το CAN/CGSB 12.1-2022 στον Καναδά. Επιπλέον, η διαδικασία Heat Soak Test εφαρμόζεται για τη διασφάλιση της αποφυγής της θραύσης των υαλοπινάκων από την εμφάνιση NiS στη μάζα του υαλοπίνακα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14179.

Τα πρότυπα πιστοποίησης για τους πολυστρωμματικούς υαλοπίνακες περιλαμβάνουν το ΕΝ 12543/EN 14449 στην Ευρώπη, ANSI Z97.1/ CPSC 16 CFR 1201 στις Ηνωμένες Πολιτείες και CAN/CGSB 12.1-2022 στον Καναδά.

Για τους IG υαλοπίνακες, πρότυπα όπως το EN 1279 στην Ευρώπη, το ASTM E2190 στις Ηνωμένες Πολιτείες και το CAN/CGSB 12.8 στον Καναδά, θεσπίζονται για να διασφαλίσουν την απόδοση και την ποιότητά τους.

Τα πρότυπα ΕΝ 12600, ΕΝ 356 και ΕΝ 1063 αποτελούν κρίσιμους οδηγούς για την πιστοποίηση και την αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων υαλοπίνακα. Το ΕΝ 12600 προσδιορίζει τις δοκιμαστικές διαδικασίες και τις προδιαγραφές για την αξιολόγηση της αντοχής σε κρούση του υαλοπίνακα στην προστασία των ανθρώπων. Το ΕΝ 356 καθορίζει τις απαιτήσεις για τα πρόσθετα συστήματα προστασίας ασφαλείας σε αντιβανδαλισμό για τα κτίρια. Τέλος, το ΕΝ 1063 καθορίζει τα πρότυπα για την αντοχή των υαλοπινάκων έναντι σφαίρας, διασφαλίζοντας την προστασία από πιθανές απειλές και ενισχύοντας την ασφάλεια σε διάφορες εφαρμογές, όπως οι τράπεζες, οι κρατικές εγκαταστάσεις και άλλα κρίσιμα υψηλού κινδύνου περιβάλλοντα. Η συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα είναι ουσιώδης για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των χρηστών και του κοινού γενικότερα.

Επίσης, η VASGLASS αποτελεί μέρος των Αμερικάνικων/Καναδέζικων οργανισμών πιστοποίησης, όπως Safety Glazing Certification Council (SGCC), Insulating Glass Certification Council (IGCC), Insulating Glass Manufacturers Alliance (IGMA), Keystone Insulating Glass Certification Program, National Fenestration Rating Council (NFRC) και Insulating Glass Manufacturers Association of Canada (IGMAC), καθώς είναι οι κεντρικοί φορείς στη διαδικασία πιστοποίησης, διασφαλίζοντας την αντιστοιχία των προϊόντων με τα αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Η προσήλωσή τους στην ποιότητα και την ασφάλεια ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα υαλοπίνακα, κάνοντάς τα κρίσιμα στοιχεία για την ασφάλεια και την προστασία σε διάφορες εφαρμογές και περιβάλλοντα.

Επιπλέον, διανέμει κάθε προϊόν της με CE marking και DoP, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό Δομικών Προϊόντων αριθ. 305/2011/CPR στην Ευρώπη, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.