Γιατί το γυαλί είναι μια άριστη λύση για την εξοικονόμηση ενέργειας

Πώς η χρήση ενεργειακά αποδοτικών υαλοπινάκων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του ετήσιου ενεργειακού κόστους, μειώνοντας, ταυτόχρονα, το ανθρακικό αποτύπωμα του κτιρίου.

Γράφει η Ευφροσύνη Τσίβου*
Πολιτικός Μηχανικός MSc στην εταιρεία ilicon

Σύμφωνα με έρευνες, οι απώλειες ενέργειας μιας τυπικής κατοικίας μέσω των ανοιγμάτων της (παράθυρα και πόρτες), εκτιμώνται σε περίπου 25-30%. Συνεπώς, η διατήρηση της θερμότητας στο εσωτερικό κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αλλά και η αποφυγή της θερμότητας του ήλιου κατά τους θερινούς μήνες, αποτελούν μια σημαντική ανησυχία για του ιδιοκτήτες κατοικιών ή επιχειρήσεων, παντός μεγέθους και είδους. Η χρήση ενεργειακά αποδοτικών υαλοπινάκων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του ετήσιου ενεργειακού κόστους και να μειώσει ταυτόχρονα το ανθρακικό αποτύπωμα του κτιρίου.

Πώς δουλεύουν οι ενεργειακά αποδοτικοί υαλοπίνακες;

Όπως είναι γνωστό από τη φυσική, η θερμότητα κατευθύνεται πάντα προς το κρύο, που σημαίνει ότι η θερμότητα από θερμαντικά σώματα θα προσπαθήσει να διαφύγει από το εσωτερικό του χώρου και αντίστοιχα η θερμότητα του ήλιου θα προσπαθήσει να εισέλθει μέσω του υαλοπίνακα στο εσωτερικό του «κρύου» δωματίου. Παράθυρα παλαιότερης τεχνολογίας που χρησιμοποιούσαν μονούς υαλοπίνακες επέτρεπαν αυτή την ανταλλαγή θερμότητας με μεγάλη ευκολία, ενώ η σύγχρονη πλέον πρακτική αφορά διπλούς υαλοπίνακες που φέρουν ενεργειακές επιστρώσεις που αντανακλούν τη θερμική ακτινοβολία, προσφέροντας επιπλέον μόνωση.

Για κάθε διαφορετική εφαρμογή πρέπει να αξιολογείται ποιος τύπος ενεργειακής επίστρωσης είναι ο πιο κατάλληλος. Η αξιολόγηση των επιστρώσεων γίνεται συνήθως με κριτήριο τη θερμική μόνωση που προσφέρει το ποσοστό του φωτός που αφήνει να εισέλθει στο εσωτερικό και το ποσοστό θερμικής ηλιακής ακτινοβολίας που ανακλά, αποτρέποντάς την να εισέλθει εντός του κτιρίου. Δίνονται παρακάτω κάποιοι σημαντικοί όροι των επιδόσεων των διπλών επιστρωμένων υαλοπινάκων.

Μετάδοση Φωτός(LT)

Ποσοστό ορατού φωτός που μεταδίδεται απευθείας μέσω του γυαλιού

Ug-value

Μέτρηση της απώλειας θερμότητας μέσω του γυαλιού. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή Ug, τόσο καλύτερες είναι οι μονωτικές ιδιότητες. Εκφραζόμενο σε W / m²K.

Ηλιακός συντελεστής (g-value)

Ποσοστό ηλιακής ενέργειας που μεταδίδεται μέσω του γυαλιού. Μετρά την ικανότητα των υαλοπινάκων να μειώνουν τη ζέστη του δωματίου. Όσο χαμηλότερος είναι ο ηλιακός παράγοντας, τόσο καλύτερα βοηθά στη βελτίωση της άνεσης στο εσωτερικό του κτιρίου.

Επιλεξιμότητα (S)

Αναλογία μεταξύ της μετάδοσης φωτός του γυαλιού και του ηλιακού συντελεστή. Όταν η επιλεξιμότητα του γυαλιού είναι μεγαλύτερη από 2, μας δίνει διπλάσιο φως σε σχέση με τη θερμότητα που μεταφέρει.

Επιστρώσεις χαμηλής εκπομπής (lowE) και επιστρώσεις ηλιακού ελέγχου (solar control)

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι σημαντικό ανάλογα με την εφαρμογή και τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν, να επιλέγεται ο κατάλληλος τύπος ενεργειακής επίστρωσης. Οι δύο συνηθέστεροι τύποι επιστρώσεων είναι οι low emissivity (χαμηλής εκπομπής) και solar control (ηλιακού ελέγχου) που συναντώνται συχνά στην αγορά ως “δύο εποχών” και “τεσσάρων εποχών” αντίστοιχα.

Ο όρος εκπομπή (emissivity) είναι ο δείκτης που μετρά πόσο καλά μια επιφάνεια απορροφά και αντανακλά τη θερμική ενέργεια. Οι μη επιστρωμένοι υαλοπίνακες έχουν πολύ υψηλή εκπομπή.

Οι επιστρωμένοι υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής ανακλούν ορισμένα μήκη κύματος της ηλιακής ακτινοβολίας (ακτινοβολία UV και τη μεγάλου μήκους κύματος υπέρυθρη ακτινοβολία), με αποτέλεσμα την ανεμπόδιστη είσοδο του ορατού φωτός στο εσωτερικό του κτιρίου. Αυτού του τύπου οι επιστρώσεις δίνουν τη δυνατότητα να επωφεληθούμε από τη θερμότητα του ήλιου και να κρατήσουμε τη ζέστη των θερμαντικών σωμάτων εντός, μειώνοντας έτσι το ενεργειακό κόστος θέρμανσης, για αυτό και είναι κατάλληλοι για χρήση σε πιο ψυχρά κλίματα. Σε ένα τυπικό υαλοπίνακα χαμηλής εκπομπής, ο συντελεστής θερμοπερατότητας Ug είναι χαμηλός (≈ 1,1W/m²K), το ποσοστό περατότητας φωτός υψηλό (LT≥75%) και ο ηλιακός συντελεστής υψηλός (g-value≥0,6).

Αντίστοιχα, οι υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου (solar control) συνήθως χρησιμοποιούνται σε θερμά κλίματα που δέχονται την ηλιακή ακτινοβολία για πολλές μέρες τον χρόνο. Οι επιστρώσεις ηλιακού ελέγχου σε σχέση με τις επιστρώσεις χαμηλής εκπομπής, ανακλούν προς τα έξω επιπλέον και τη μικρού μήκους κύματος ακτινοβολία του ήλιου, δηλαδή την ανεπιθύμητη θερμότητα του ήλιου. Σε έναν τυπικό υαλοπίνακα χαμηλής εκπομπής, ο συντελεστής θερμοπερατότητας Ug είναι χαμηλός (≈ 1,0W/m²K), το ποσοστό περατότητας φωτός μεσαίο (LT≥50%) και ο ηλιακός συντελεστής χαμηλός (g-value≤0,35).

Πρόταση ενεργειακά αποδοτικού υαλοπίνακα στη σύγχρονη κατοικία στην Ελλάδα

Κατά κοινή παραδοχή, η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ θερμό κλίμα που δέχεται το φως και τη θερμότητα του ήλιου, τόσο τους χειμερινούς όσο και τους θερινούς μήνες. Ταυτόχρονα, το ενεργειακό κόστος ολοένα και αυξάνεται τις τελευταίες δεκαετίες, δημιουργώντας έντονη ανάγκη στους ιδιοκτήτες κατοικιών και επιχειρήσεων, για μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Για τους παραπάνω λόγους, τα κριτήρια στα οποία πρέπει να δίνεται μεγάλη σημασία για την επιλογή ενός ενεργειακά αποδοτικού υαλοπίνακα στην κατοικία/επιχείρηση είναι τα ακόλουθα:

Θερμομόνωση

Οι υαλοπίνακες σε μια σύγχρονη κατοικία θα πρέπει να προσφέρουν ένα υψηλό επίπεδο θερμικής άνεσης, κρατώντας τη θερμότητα εντός του σπιτιού κατά τη διάρκεια του χειμώνα, επιτυγχάνοντας συντελεστή θερμομόνωσης Ug=1,0W/m²K. Οι νέας τεχνολογίας επιστρωμένοι υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου μπορούν να εξασφαλίσουν εντός του σπιτιού, θερμοκρασία έως και 3°C υψηλότερη σε σχέση με έναν τυπικό υαλοπίνακα.

Περατότητα φωτός

Η υψηλή περατότητα φωτός είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς μειώνει την ανάγκη για τεχνητό φωτισμό και ταυτόχρονα τα κόστη που δαπανούνται σε ενέργεια για φωτισμό. Οι νέας τεχνολογίας επιστρωμένοι υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου εξασφαλίζουν περατότητα φωτός έως και 70%, δημιουργώντας ένα φωτεινό περιβάλλον στο εσωτερικό της κατοικίας.

Ηλιακός έλεγχος

Σε θερμά κλίματα, όπως αυτό της Ελλάδας, είναι βασική απαίτηση οι υαλοπίνακες να έχουν τη δυνατότητα να σταματούν τμήμα της θερμικής ακτινοβολίας του ήλιου, μειώνοντας τη θερμοκρασία δωματίου μέχρι και 5°C σε σχέση με τους τυπικούς υαλοπίνακες. Έτσι, μπορεί κανείς να απολαύσει τη λιακάδα με χαμηλούς λογαριασμούς ενέργειας ταυτόχρονα.

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Οι σύγχρονες λύσεις επιστρωμένων υαλοπινάκων στοχεύουν ταυτόχρονα σε άνεση και σε ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυτό σημαίνει χαμηλότεροι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας (έως και 15% χαμηλότεροι σε σχέση με συμβατικούς υαλοπίνακες).

Αισθητική

Ουδέτερη εμφάνιση, υψηλή περατότητα φωτός, πολύ υψηλή διαφάνεια και χαμηλή ανακλαστικότητα, είναι τα χαρακτηριστικά που επιζητούν οι ιδιοκτήτες κατοικιών/επιχειρήσεων, ώστε να επιτυγχάνουν μια βέλτιστη ισορροπία ανάμεσα σε εμφάνιση και λειτουργικότητα.

Κάθε σύγχρονο κτίριο μπορεί να επιτύχει τις παραπάνω επιδόσεις, χρησιμοποιώντας υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου PLANISTAR® SUNPLUS της Saint Gobain Glass. Προτείνουμε τον υαλοπίνακα PLANISTAR® SUNPLUS, καθώς συνδυάζει πολλαπλές λειτουργίες και εξασφαλίζει διαφάνεια, θερμική και οπτική άνεση στο εσωτερικό των χώρων, για κάθε εποχή.

* Η Ευφροσύνη Τσίβου είναι Πολιτικός Μηχανικός MSc στην εταιρία ilicon, με ενασχόληση ως τεχνικός σύμβουλος για θέματα τεχνικών προδιαγραφών, ενεργειακών προσομοιώσεων και στατικών υπολογισμών σε εφαρμογές αρχιτεκτονικού γυαλιού. Η ilicon εκτελεί χρέη τεχνικού συμβούλου για τη Saint Gobain Glass στην Ελλάδα.