ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ.

3ο Διεθνές Συνέδριο για την Πυροπροστασία των Κατασκευών

Το 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Πυροπροστασία των Κατασκευών, στις 5 & 6 Απριλίου 2024, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών πρόκειται να διεξαχθεί το 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Πυροπροστασία των Κατασκευών του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ., στις 5 & 6 Απριλίου 2024. Το συνέδριο αποτελεί την πιο δυναμική συνάντηση στον ευρύτερο χώρο της Πυροπροστασίας των κτιρίων και των κατασκευών, με στόχο την ενημέρωση και την ενίσχυση της δικτύωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Μάθετε περισσότερα για το Συνέδριο στο https://elipyka.org/conf-2024/

Θεματολογία Συνεδρίου

 1. Ο σχεδιασμός της πυροπροστασίας κτιρίων 
 2. Η συμπεριφορά δομικών υλικών έναντι φωτιάς 
 3. Τα σύγχρονα συστήματα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας 
 4. Νέες τεχνολογίες και νέα προϊόντα – αγορά 
 5. Οι φωτιές προσόψεων και φωτιές σε ψηλά κτίρια 
 6. Απαιτήσεις σύνθετων επιδόσεων από τα πυράντοχα συστήματα στην όψη κτιρίων 
 7. Η ανάγκη ύπαρξης υποχρεωτικής πιστοποίησης κατασκευής και εφαρμογής τελικού πυράντοχου προϊόντος – συστήματος από ανεξάρτητο φορέα 
 8. Η πυροπροστασία κατασκευών και ακινήτων πλησίον δασικών εκτάσεων (WUI) 
 9. Η ανάλυση επικινδυνότητας φωτιάς 
 10. Productliability – αστική ευθύνη προϊόντος και παραγωγής 
 11. Συντήρηση και επιθεώρηση εφαρμοσμένων συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας 
 12. Πυροπροστασία και βιωσιμότητα (υπό το φως των EPBD, CPR, ΕΝ 15804/EPD) 
 13. Παρουσίαση καλών εφαρμογών έργων πυροπροστασίας

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Συνεδρίου: https://elipyka.org/conf-2024/programma/

Σε ποιους απευθύνεται

Το 3ο Διεθνές Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ. θα είναι μια συνάντηση κορυφής της κοινότητας των Μηχανικών, των Επαγγελματιών, των Επιστημόνων, των στελεχών Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων, γραφείων μελετών και κατασκευαστικών εταιρειών, εκπροσώπων φορέων και στελεχών Δημόσιων Αρχών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που εμπλέκονται από θέση ευθύνης ή ενδιαφέροντος με την πυροπροστασία των κατασκευών.

Μέσα από τις εργασίες του Συνεδρίου αναμένεται να δοθούν απαντήσεις και λύσεις σε θέματα της καθημερινότητας των συνέδρων και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις.

Ομιλητές Συνεδρίου

Στο 3ο Διεθνές Συνέδριο ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ. για την Πυροπροστασία των Κατασκευών, έχουν επιλεγεί πολύ προσεκτικά από την Επιστημονική Επιτροπή του, Έλληνες και Διεθνείς Ειδικοί στα διάφορα πεδία εφαρμογών και έρευνας περί την Πυροπροστασία των κατασκευών.

Οι εν λόγω ομιλητές συνδυάζουν την επιστημονική γνώση, την υψηλή τεχνογνωσία και επαγγελματική εμπειρία, χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν προϋποθέσεις για ομιλίες κύρους και υψηλής προστιθέμενης αξίας, για την State of the Art ενημέρωση του Τεχνικού Κόσμου.

Δείτε τους ομιλητές του Συνεδρίου: https://elipyka.org/conf-2024/omilites/