4η Ενότητα – Τεχνολογικές εξελίξεις & χρήσιμα εργαλεία για βιώσιμα κτήρια

Για τη σημασία των τεχνικών οδηγιών, μας ενημέρωσαν οι ομιλητές της 4ης ενότητας, και πώς αυτές συμβάλουν στη σωστή επιλογή των προϊόντων για την ιδανική επίδοσή τους στη βιωσιμότητα των κτηρίων. Ας δούμε ποια είναι τα Highlights των εισηγήσεων…

  • Ο ρόλος του ΤΕΕ είναι σημαντικός για τις εκδόσεις τεχνικών κειμένων, που καθοδηγούν και δίνουν λύσεις στην αγορά.
  • Οι ΤΟΤΕΕ είναι τεχνικές οδηγίες, χρήσιμα εργαλεία με τεκμηριωμένες πληροφορίες για σωστές προδιαγραφές, οι οποίες ισχύουν μέχρι να προκύψει ανάγκη και να αναθεωρηθούν.
  • Προβλέπεται ότι το γυαλί σύντομα θα έχει τον δικό του ευρωκώδικα.
  • Ο υαλοπίνακας είναι ένα παθητικό δομικό στοιχείο, πηγή κερδών, που το αντιλαμβανόμαστε όταν υπολογίσουμε τη συνολική κατανάλωση ενός κτηρίου όλον τον χρόνο.
  • Λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική οδηγία, που υφίσταται βάσει υπολογισμών για το γυαλί που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με τις ανάγκες του κτηρίου, μπορούμε να έχουμε έναν σωστό βιοκλιματικό σχεδιασμό που θα μας εξοικονομήσει ενέργεια.
  • Οι ενεργειακές ετικέτες στο γυαλί θα βοηθήσουν την αγορά για τη χρήση του κατάλληλου υαλοπίνακα στην κατάλληλη θέση του κτηρίου.