3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ.

Η αιχμή της τεχνολογίας στην πυροπροστασία των κατασκευών

Ολοκληρώθηκε, με μεγάλη επιτυχία, το 3º Διεθνές Συνέδριο ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ. για την Πυροπροστασία των Κατασκευών, που ανέδειξε την αιχμή της τεχνολογίας στην πυροπροστασία των κατασκευών.

Ολοκληρώθηκε, με μεγάλη επιτυχία, το 3º Διεθνές Συνέδριο ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ. για την Πυροπροστασία των Κατασκευών, που ανέδειξε την αιχμή της τεχνολογίας στην πυροπροστασία των κατασκευών.

Περισσότεροι από 450 σύνεδροι έδωσαν το παρόν στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών, που διοργάνωσε το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ. στις 5 & 6 Απριλίου 2024, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. Το συνέδριο αποτέλεσε μοναδική ευκαιρία μιας State of the Art ενημέρωσης του Τεχνικού Κόσμου για το νέο τεχνολογικό, επιστημονικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, που δημιουργεί το διευρυμένο Κανονιστικό Πλαίσιο Πυροπροστασίας (ΠΔ 41/2018, Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον Δασικών εκτάσεων, Πυροσβεστικές Διατάξεις).

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Θράκης και Πατρών και με την υποστήριξη 49 χορηγών, η διοργάνωση φιλοξένησε 33 διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και από χώρες του εξωτερικού (Αγγλία, Αυστρία, Ιταλία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σιγκαπούρη).

Οι υψηλού κύρους και προστιθέμενης αξίας ομιλίες, κάλυψαν όλα τα πεδία της έρευνας και των εφαρμογών της Πυροπροστασίας των Κατασκευών και έδωσαν την ευκαιρία διατύπωσης και καταγραφής πλέον των 450 ερωτήσεων των συνέδρων, οι οποίες θα απαντηθούν σταδιακά από τους αντίστοιχους ομιλητές, με αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα και μέσω της ιστοσελίδας https://elipyka.org/.

Οι εντυπώσεις που άφησε στους παρευρισκόμενους η έκβαση του Συνεδρίου ήταν παραπάνω από θετικές, ενώ όλοι εξήραν την προσπάθεια του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ. να φέρει σε επαφή και δικτύωση τα σχετικά με την Πυροπροστασία των Κατασκευών ενδιαφερόμενα μέρη.

Το Συνέδριο ανά ενότητα

Την 1η Ενότητα του Συνεδρίου συντόνισε ο κ. Χ. Χατζηάστρου. Αξιόλογοι ομιλητές, εκτός των άλλων, παρουσίασαν ειδικά ζητήματα Πυροπροστασίας των Κατασκευών, γύρω από τις μελέτες, τις εφαρμογές, τη συμμόρφωση, τους ελέγχους σε συνδυασμό με την ασφαλιστική κάλυψη αυτών.

Στη Ενότητα του Συνεδρίου, με συντονιστή τον Δρα Μ. Χάλαρη, παρουσιάστηκαν ζητήματα γύρω από την αντίδραση καλωδίων στη φωτιά, για δοκιμές πυραντίστασης, για λύσεις πυροπροστασίας φέροντος οργανισμού, αλλά και για νέες τεχνολογίες ξηράς δόμησης με υψηλές αντοχές στη φωτιά.

Στην 3η Ενότητα του Συνεδρίου, με συντονίστρια την κυρία Α. Αρναούτη, έγινε λόγος για σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης και ψηφιακά συστήματα πυροπροστασίας και αναλύθηκε το πώς οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες συμβάλλουν στη συντήρηση και τη διαχείριση των συστημάτων πυρανίχνευσης.

Την 4η Ενότητα του Συνεδρίου συντόνισε ο Δρ. Δ. Κολαΐτης. Συζητήθηκαν ζητήματα γύρω από τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον Δασικών Εκτάσεων, την ανάλυση κινδύνου σε ζώνες μίξης δασικών-αστικών περιοχών, παρουσιάστηκε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα TREEADS, ένα ολιστικό οικοσύστημα διαχείρισης πυρκαγιών για την πρόληψη, καθώς και μια συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας διαθέσιμων πυροσβεστικών υλικών για τον περιορισμό της διάδοσης της πυρκαγιάς σε μπαταρίες λιθίου.

Στην 5η Ενότητα του Συνεδρίου, με συντονιστή τον κ. Α. Ζωγράφο, παρουσιάστηκαν θέματα για την πυροπροστασία στη σχεδίαση προσόψεων για πολυώροφα κτίρια στη Νοτιοανατολική Ασία, την ιστορική εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την κατακόρυφη μετάδοση φωτιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο, την παθητική και ενεργητική πυροπροστασία σε προσόψεις κτιρίων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα κ.ά.

Στην 6η Ενότητα του Συνεδρίου, με συντονιστή τον Δρα Γ. Ηλιάδη, Έλληνες και ξένοι ομιλητές παρουσίασαν ενδιαφέροντα ζητήματα γύρω από την αξιολόγηση κινδύνου και τη μεθοδολογία προγραμματισμού ελέγχων, την πυροπροστασία των κατασκευών υπό το φως του Νέου Κανονιστικού Πλαισίου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, τον αποκαπνισμό ψηλών κτιρίων με συστήματα διαφορικής πίεσης, την πυροπροστασία ψηλών κτιρίων κ.ά.

Στην 7η Ενότητα του Συνεδρίου, με συντονιστή τον κ. Γ. Μυλωνάκη, παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκτιμητών Κινδύνου Φωτιάς (Fire Assessors), εξετάσθηκε ο ρόλος των πυρομηχανικών στην Ελλάδα και διατυπώθηκαν προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Τυποποίησης, με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας.

Στην τελευταία ενότητα του Συνεδρίου, στη Στρογγυλή Τράπεζα, με συντονιστή τον Δρα Ι. Κοντούλη, έγινε μια ανασκόπηση των θεμάτων που τέθηκαν στο Συνέδριο και εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τους ομιλητές και την ατζέντα του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Πυροπροστασία των Κατασκευών.

Αναμφισβήτητα το 3ο Διεθνές Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ. ήταν μια συνάντηση κορυφής της κοινότητας των Μηχανικών, των Επαγγελματιών, των Επιστημόνων, των στελεχών Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων, γραφείων μελετών και κατασκευαστικών εταιρειών, εκπροσώπων φορέων και στελεχών Δημόσιων Αρχών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που εμπλέκονται από θέση ευθύνης ή ενδιαφέροντος με την πυροπροστασία των κατασκευών.

Το επόμενο Διεθνές Συνέδριο του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ. θα πραγματοποιηθεί το 2026!