3η Ενότητα – Επιλέγουμε υλικά με βιώσιμα κριτήρια!

Οι ομιλητές της 3ης ενότητας μας μίλησαν για το ανθρακικό αποτύπωμα του γυαλιού, τον τρόπο ανακύκλωσής του, τα πράσινα κτήρια και πώς συμβάλουν οι επιχειρήσεις του κλάδου στη βιώσιμη ανάπτυξή του. Ας δούμε τα Highlights των εισηγήσεων…

  • Το γυαλί χρησιμοποιείται σε ποσοστό 65% σε οικοδομικές εργασίες, ωστόσο η χρήση του πλήρως ανακυκλώσιμου γυαλιού χωρίς ενσωματωμένο άνθρακα δεν είναι ακόμη υψηλή.
  • Ανάγκη για πράσινες επενδύσεις, με στόχο τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, και για Πιστοποιήσεις πράσινων κτηρίων, με εργαλεία ελέγχου που εξετάζουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται.
  • Απαραίτητη η ανάλυση κύκλου ζωής σε όλες τις διαδικασίες, από τα υλικά που χρησιμοποιούνται και την κατανάλωση του κτηρίου, μέχρι την ανακύκλωση ή την κατεδάφισή του.
  • Δύσκολο να γνωρίζουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του γυαλιού στη συνολική όψη ενός κτηρίου, καθώς γνωρίζουμε το αποτύπωμα της πρώτης ύλης, αλλά όχι ακριβώς του τελικού προϊόντος.
  • Ανάγκη σωστής ενημέρωσης και διεύρυνσης του δικτύου ανακύκλωσης για πλήρη ανακύκλωση στα προϊόντα γυαλιού.
  • Με τη μέθοδο της χύτευσης έχουμε γυαλί που κρατά τις μηχανικές ιδιότητές του, αλλά έχει μικρά ψεγάδια που όμως αν παρακαμφθούν και τα εντάξουν οι αρχιτέκτονες στα έργα τους, θα έχουμε πλήρη ανακύκλωση του υλικού στη μετακαταναλωτική διαδικασία.
  • Οι εταιρείες παραγωγής γυαλιού στοχεύουν διαρκώς στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος με νέες τεχνολογίες και προϊόντα.
  • Οι κατασκευαστές οφείλουν να γνωρίζουν τις προδιαγραφές ενός κτηρίου και τα χαρακτηριστικά των υαλοπινάκων για τη σωστή χρήση τους.
  • Η γνώση των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, η τήρησή τους από το στάδιο της προμελέτης και η σωστή χρήση τους ορίζει την βιωσιμότητα ενός κτηρίου, μειώνοντας το ανθρακικό αποτύπωμά τους.